demo-attachment-102-Group-33
demo-attachment-102-Group-33
1208-1733-13

خدمات ما،

پیاده سازی ایده های شماست
باتکنولوژی های مدرن
برای رشدوتوسعه تجارت شما

ماازهمه ابزاری که تکنولوژیهای جدید وپیشرفته دردسترس ماقرارداده حداکثراستفاده رامیکنیم برای پیشبرداهداف تجاری شما

باماهمراه باشید

اصلی ترین خدمات مهندسی مادرزمینه طراحی سیستم های تحت وب هستند

باکیفیت ترین خدمات مهندسی

درزمینه طراحی سیستم های تحت وب

سرعت درانجام کار

اگرخواهان انجام پروژه های خودردرکمترین زمان ممکن هستین کارخودرابمابسپارید.وازنتیجه کارلذت ببرید

خدمات پشتیبانی

اگرخدمات پشتیبانی پروژه ها برایتان خیلی اهمیت داردانجام پروژه خودرابمابسپارید.تیم مهندسی ماهمیشه درکنارتان هست

توسعه نرم افزار

اگربرای توسعه پروژه خودبه مشکل برخورده اید تشریف بیارید نزدما.تیم مهندسین ما همیشه پاسخگوی سوالات شماهستند.

demo-attachment-117-Path-18
demo-attachment-118-Path-19
demo-attachment-119-Path-948
demo-attachment-115-Group-11
demo-attachment-116-Path-17
999-941

درباره ما

هدف ازتشکیل این گروه ، مهندسی آینده درزمان حال است

اکثرمدیران وصاحبان کسب وکاردغدغه آینده وچالشهایی که درپیش روی شغلشان هست رادارند .مااین گروه راتاسیس کردیم تا باکمک شمابتوانیم آینده ایی ترسیم کنیم که برای هرچالشی راه حلی جامع پیش بینی ومهندسی شده باشد.این نقشه راه ماست

demo-attachment-115-Group-11

تعدادی ازنمونه کارهای انجام شده

اینجاتعدادی ازوب سایت هایی که برای صاحبان کسب وکارطراحی شده

تیم طراحی سیستم های تحت وب ما ازآخرین ومدرن ترین تکنولوژی های روزدنیااستفاده میکنندبرای ارائه زیباترین وپیشروترین سایتها ووب اپلیکیشن های سفارشی شما

اینهابرخی ازتکنولوژی هایی هستندکه ماباآنهاکارمیکنیم

demo-attachment-102-Group-33
demo-attachment-189-Path-958@2x
من صاحب ومدیر دفترخدمات فروش وخدمات پس ازفروش موبایل مهریارهستم ازسایتی که گروه مهندسی آینده برام درست کرده خیلی راضی هستم

خانم غروی

مدیریت دفترصادرات وواردات تاوکامرس روبعهده دارم.این سایتوگروه مهندسی آینده طراحی کرده که خیلی ازش راضیم

مهندس هاشمی

صاحب ومدیردفترحقوقی آذربایجان واقع درباکوهستم.سایتی که گروه مهندسی آینده برای ما طراحی کرده باعث افزایش گردش کارماشده .

نظرات برخی ازمشتریان

مشتریان مادرباره ماچی میگند

اینهاتعدادی ازمشتریانی هستندکه بتازگی سایتشون روماطراحی کردیم .البته باوردپرس.سایتشون الان آنلاینه ومیتونیدبریدببینیدونظربدید.

گروه مهندسین آینده

اعضاءگروه مهندسی آینده

گروه مهندسین آینده وابسته به شرکت تعاونی آینده، فناوری، مدیریت بوده ودرداخل همین مجموعه ازسال 1381 مشغول انجام فعالیت واجرای پروژه های مختلف میباشند

اسماعیل امینی

کارشناس مدیریت

رئیس هیئت مدیره

رضامعارفی

کارشناس علوم کامپیوتر

مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره

احمدرضامعارفی

کارشناس ارشدمعماری

عضوهیئت مدیره

demo-attachment-208-Mask-Group-8446@2x

Taylor Trelawney

DESIGNER
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there.
demo-attachment-207-Mask-Group-84448@2x

Morgan Norman

DESIGNER
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there.

رضامعارفی

کارشناس علوم کامپیوتر
مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره ازسال 1381.
demo-attachment-209-Mask-Group-844449@2x

Lane Adiba

DESIGNER
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there.

مطالب مفید

آخرین مطالب علمی خبری

دراینجامطالبی براتون گذاشتیم که هم وقت گرامی شماازخوندنش هدرنره وهم کلی چیزیادبگیرید