طراحی وب سایت درسه گام

هدف اصلی

موفقیت شماست

گام اول

ایده پردازی تا کسب درآمد

برای راه آینده خودایده پردازی کنید. مابرای پیاده سازی ایده های شمااینجاهستیم

گام دوم

برندخودراارتقاءدهید

باکمک یک وب سایت زیبامیتوانید برای برندخوددردنیای بیکران تجارت جایگاه مناسبی پیداکنید

انتخاب برندمناسب

انتخاب برندمناسب که پیام کسب وکارشمارابوضوح بیان میکند

برنامه برای ارتقاء برند

برندبایدطبق یک برنامه ازپیش طراحی شده دربین مردم جابازکند

برقراری ارتباط دائم

بعدازینکه برنددراذهان جاافتادبایدباارتباط دائم آنراسرزبانهانگه داشت

ویژه گی های یک سایت خوب

یک سایت خوب ومناسب معمولاًبایددارای چه ویژه گی هایی باشد

داشتن نقشه راه منطقی و اساسی

در وحله اول نحوه کار کردن با سایت‌تان را مشخص کنید، قبل از اینکه حتی سرورتان را انتخاب کنید یا حتی یکی از کدها را تایپ کنید، لازم است که مشخص کنید که چه طرح و نقشه‌های برای سایت‌تان در نظر دارید. 

انتشار اطلاعات صحیح و مرتبط با کسب‌وکار

یعنی شما باید اطلاعات کامل مربوط به کسب‌و‌کارتان را در جایی داشته باشید تا با استفاده از آن مشتریان و مخاطبان‌تان را از نوع کاری که انجام می‌دهید آگاه سازید. 

ارائه اطلاعات تماس

 در سایت خود یک صفحه مختص به اطلاعات تماس قرار دهید و همه اطلاعات، مثل: آدرس ایمیل، تلفن ثابت، در صورت نیاز تلفن همراه، فرم تماس و لینک شبکه‌های اجتماعی مخصوص به کسب‌و‌کار خود را در این بخش قرار دهید.

رابط کاربری ساده و جذاب

اطمینان حاصل کنید که از اسامی صحیح و منظقی برای صفحات مختلف سایت خود استفاده کرده اید. مثلاً: صفحه تماس با ما یا ارتباط با ما (اطلاعات تماس در آن موجود باشد)، در صفحه درباره ما (اطلاعات مربوط به تاریخچه شرکت شما وجود داشته باشد) و …

گام سوم

بشماکمک میکنیم تاصاحب یک وب سایت زیباشوید

بایک وب سایت زیباومدرن باامکانات کافی شماخواهیدتوانست برای توسعه کسب وکارخودرویاپردازی کنید

سایت شخصی

دو میلیون وپانصدهزارتومان

سایت رزومه شخصی وغیرو

سایت تجاری

چهار میلیون تومان

برای مقاصدتجاری

سایت تجاری حرفه ایی

پنج میلیون وپانصدهزار تومان

برای مقاصدتجاری حرفه ایی تر

سایت املاک حرفه ایی

پنج میلیون وپانصدهزار تومان

ثبت وجستجوی املاک

سایت آگهی

هفت میلیون تومان

برای جذب ونمایش آگهی

فروشگاه اینترنتی

هشت میلیون وپانصدهزار تومان

برای خریدوفروش اینترنتی

گام آخر

پشتیبانی حرفه ای

شمامثل هرشخص دیگری حق داریدکه بپرسیداگرشمابرایم سایت طراحی کردید،بعدازمدتی آیادرصورت بروزمشکل پاسخگوخواهیدبود؟ومادرجواب خواهیم گفت تمامی تلاش خودراخواهیم کردکه همیشه ازمابه نیکی یادکنید.ذکراین نکته نیز دراینجالازم است تمامی مراحل طراحی ،ساخت وتحویل وپشتیبانی سایت وسایرپروژه هایی که ماطراحی میکنیم درقالب قراردادمیباشدکه پس ازتوافق به امضاءطرفین میرسد.